SDC heeft beleidsregels voor dergelijke situaties durante zal binnen een redelijke termijn reageren op verzoeken hieromtrent

Gegevensbewaring Gegevensopslag dentro de -beveiliging SDC maakt gebruik van gegevenshostingserviceproviders for the de Verenigde Staten om verzamelde informatie te hosten en we gebruiken technische maatregelen additional reading om alle gegevens te beveiligen

Ondanks de grondige beveiligingsmaatregelen en -garanties die SDC implementeert om gegevens te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar durante vanwege de inherente aard van het internet sites kan SDC niet garanderen dat gegevens, tijdens verzending via het web sites off wanneer opgeslagen op onze systemen out of anderszins during the ons beheer zitten, absoluut veilig zijn voor indringing home anderen. Neem contact op met voor meer informatie.

Hoelang i gegevens bewaren Hoelang i de gegevens die i more u verzamelen bewaren, are afhankelijk van het particular informatie, zoals hieronder inside the meer outline wordt beschreven. Na een bepaalde tijd zullen i ons uiterste better doen om uw gegevens te verwijderen regarding, als dat niet mogelijk try (bijvoorbeeld omdat de- informatie is actually opgeslagen from inside the back-uparchieven), zullen we uw informatie veilig bewaren durante isoleren voor verder gebruik youngster verwijderen mogelijk are. Gebruikersaccountgegevens: we bewaren gebruikersgegevens totdat de- Gebruiker zijn off haar membership(s) verwijdert, waarna i de gegevens bewaren child ninety dagen nadat het account verwijderd is actually. When you look at the het bijzonder: e-mail, beheerdersnotities, IP’s, toegangsgeschiedenis, betalingsgeschiedenis durante bijnaam. SDC helpt bij het onderhouden durante herstellen van gegevens zodra de situatie was verholpen. Een account werd per ongeluk door Gebruikers verwijderd. Within the een dergelijk geval kan SDC gegevens voor Gebruikers herstellen. Verschillende systemen voor gegevensopslag dentro de back-ups hebben een verschillend levenscyclusbeleid dat maximaal 90 dagen wordt aangehouden. Onze databaseback-ups zijn bijvoorbeeld gecodeerd, incrementeel durante hebben na 29 dagen een volledig nieuwe cyclus. Het is onmogelijk om gebruikersgegevens inside gecodeerde incrementele back-ups in real-time te wissen. SDC kan ook bepaalde gebruikersgegevens opslaan om ons te houden aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen, onze overeenkomsten te handhaven, bedrijfsactiviteiten te ondersteunen dentro de onze diensten te blijven ontwikkelen dentro de verbeteren. When you look at the de gevallen dat i informatie bewaren voor verbetering dentro de ontwikkeling van onze Diensten, ondernemen we stappen om informatie te elimineren pass away specifieke gebruikers direct identificeert, dentro de gebruiken we de- informatie alleen om collectieve inzichten over het gebruik van onze Diensten te krijgen, niet om specifiek persoonlijke kenmerken over Gebruikers te analyseren. De- informatie pass away you deelt op de Diensten: als het gebruikersaccount are gedeactiveerd regarding uitgeschakeld, blijven sommige gebruikersgegevens dentro de de inhoud die door gebruikers zijn verstrekt aanwezig zodat andere leden regarding andere gebruikers de Diensten volledig kunnen gebruiken. We blijven bijvoorbeeld opmerkingen dentro de inhoud weergeven die u hebt verstrekt aan message boards. SDC bewaart gebruikersgegevens youngster 90 dagen na het annuleren van het account voor het geval dat Gebruikers binnen dat tijdsbestek hun abonnement opnieuw willen verlengen.

SDC handhaaft deze praktijk vanwege de volgende reden: Inside the het geval dat het gebruikersaccount gecompromitteerd try en opzettelijk wordt verwijderd

Marketing- durante promotiegegevens: als Gebruikers hebben gekozen dentro de toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van selling- durante promotionele age-e-mails van SDC, behouden we gegevens more than de marketingvoorkeuren van Gebruikers, tenzij specifiek wordt gevraagd om dergelijke informatie te verwijderen. SDC bewaart informatie die try afgeleid van snacks en andere trackingtechnologieen voor een redelijke durante specifieke periode vanaf het moment dat dergelijke informatie werd aangemaakt.

Beveiliging Wij nemen de beveiliging van uw gegevens zeer serieus op SDC. Omdat transparantie een van de- principes was waarop ons bedrijf try gebouwd, proberen we zo duidelijk dentro de unlock mogelijk te zijn more de manier waarop i satisfied beveiliging omgaan. Onze beveiligingspraktijken worden hier gepubliceerd (connect naar pagina Beveiligingspraktijken) Leeftijdbeperking. SDC staat het gebruik van onze Diensten out of Sites niet bottom aan personen jonger dan de- wettelijke leeftijd from inside the de- toekomstige staat dentro de belongings van de Gebruiker. SDC zal de grootst mogelijke inspanning leveren om het gebruik van onze Web site door iedereen perish niet ouder are dan de- wettelijke leeftijd te verbieden. Mocht SDC vernemen dat iemand onder die lokaal wettelijke leeftijd ons onwettig persoonlijke gegevens heeft verstrekt, dan zal SDC de nodige stappen ondernemen om dergelijke informatie te verwijderen. SDC try strikt een op volwassenen gerichte service en het is alle minderjarigen verboden om alle aangeboden diensten te gebruiken.